Řízení - Elektromobily
Řízení - Elektromobily

Šetříme ovzduší, jezdíme elektromobilem

Elektromobily jsou dopravní prostředky, které ke svému pohonu využívají jeden nebo více elektromotorů, které jsou napájeny pomocí baterie nacházející se přímo ve vozidle. Myšlenka podobných strojů se objevila již v 19. století, kdy byl profesorem Sibrandusem Stratinghem a jeho asistentem Christopherem Beckerem v roce 1835 dokonce sestrojen vůbec první elektromobil. Jenže v té době elektromobily doplatili na své nevýhody, jako je krátká dojezdová vzdálenost či dlouhá doba nabíjení. Navíc se stále více rozšiřovala infrastruktura podporující spalovací motory, a když přišel Henry Ford se svým prvním masově vyráběným automobilem se spalovacím motorem, poptávka po těchto vozidlech definitivně upadla.
 
Ovšem dnes se k této myšlence opět vracíme ať je to ze strachu díky ubývajícím zásobám ropy nebo díky snaze o omezení negativních vlivů spalovacích motorů na naši planetu. Dalším důvodem je také výrazné zlepšení v oblasti účinnosti, výkonu a dojezdu elektromobilů, vždyť dojezd dnešních elektromobilů je i za hranicí 100km. Nevýhodou těchto automobilů tak zůstává pouze o něco vyšší cena. Pokud se tedy rozhodujete nad koupí elektromobilu nebo si ho jen chcete vyzkoušet, využijte nabídky tohoto zážitku a jako bonus zažijete velmi zábavné odpoledne. Zážitek většinou trvá přibližně 2 hodiny – doporučuje se projížďka elektromobilem na odlehlé místo, kde Vám a Vašim přátelům (můžete vyrazit až ve 4) bude zapůjčeno elektrokolo a elektrokoloběžka, se kterými si užijete mnoho zábavy, na závěr následuje další projížďka a v případě zájmu také seznámení s tímto druhem dopravních prostředků. Omezením tak je pouze věk kde na řízení elektromobilu bývá požadována dvouletá praxe s řízením a dovršení 21 let, na ostatní elektrovozítka bývá minimum 16 let.
 

 

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
zábavnost
36%
radost
28%
náročné psychicky
13%
relaxace
63%
časově náročné
38%
zkušenosti
64%
pro dospělé
100%

Tento zážitek dosud nebyl ohodnocen žádným uživatelem. Pokud jste jej zažili, ohodnoťte jej jako první.

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.